Συνιστώμενη ποσότητα για τον αρωματιστή: 2 τεμάχια